Info

Waar staat Maakdestad voor?

Waar staat sponsoring voor ?

Wat zijn cookies?

Wat verstaan we onder persoonlijke informatie?

Je kunt onze website gebruiken/bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden om persoonlijke informatie vragen, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar je dit te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Wanneer je aangeeft dat deze informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.


Anoniem of niet ?

Wat verstaan we onder veiligheid en kwaliteit van informatie?

Categorieën veel gestelde vragen

 

Interessante documenten