Info

Wat is Maakdestad?

Uitleg: "Hoe werkt Maakdestad"?

Gaat het enkel om deze website?

Staat dit project vijandig tegenover "Partijpolitiek"?

Wat zijn de principes van Maakdestad?

Wie zit er achter het initiatief van Maakdestad?

‘Maakdestad’… is een  initiatief van Antwerpen aan’t woord vzw en i12 social innovation. Antwerpen aan’t woord is een autonome participatiebeweging bestaande uit Antwerpse burgers, politici, ambtenaren en mensen uit middenveldorganisaties. De 'leden' hebben een ding gemeen; wij geloven in 'Samen maken we 't stad'

Antwerpen aan’t woord wil de Antwerpse stadsgemeenschap nieuwe, positieve impulsen geven door de Antwerpenaren beter te betrekken bij beslissingen over thema's die den Antwerpenaar nauw aan het hart liggen: de Scheldekaaien, mobiliteit, stadsontwikkeling (Ruggeveld, Nieuw Zurenborg, ...), samenleven (2060, burendag, inAbuurt, ...), ...

Met betrekking tot politieke kleur: geen. Antwerpen aan’t woord vzw is zeer divers, ook op politiek vlak. De organisatoren huldigen geen gezamenlijk politiek programma. Allen echter zijn overtuigde democraten.

i12 social innovation ondersteunt met advies, projectmanagement en IT initiatieven die leiden tot sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen we nieuwe strategiën, concepten en ideeën  die sociale behoeften ondersteunen. B.v. op het gebied van burgerparticipatie, veiligheid, patient empowerment, veilige werkomstandigheden en werkgelegenheid voor iederen etc. www.facebook.com/i12socialinnovation


Van waar komt het geld voor dit initiatief?

Categorieën veel gestelde vragen

 

Interessante documenten