Info

Wat is Maakdestad?

‘Maakdestad.be’ is een open forum, een ontmoetings-, uitwisselings- en werkruimte voor Antwerpenaren die mee willen denken en werken aan een betere stad. Op deze website kan je tot 22 september samen met al uw stadsgenoten van gedachten wisselen over alle thema’s die je interesseren; zelf je eigen ‘uitdagingen’ en ‘oplossingen’ formuleren, deze zelf promoten en delen met andere stadsgenoten.

‘Maakdestad’ is een open podium. Via tekst, foto en film kun je onderwerpen onder de aandacht brengen. Jij mag zeggen wat je vindt. Zolang het bedoeld is om onze stad er een stapje verder mee te helpen én je respectvol omgaat met bijdragen van anderen.

Via ‘Maakdestad’ maken we alle uitdagingen van onze stad zichtbaar en ook alle oplossingen om die uitdagingen te volbrengen. Op zaterdag 22 september nodigen we elke Antwerpenaar uit op een groot stadsgesprek voor een presentatie en bespreking van alle resultaten.


Uitleg: "Hoe werkt Maakdestad"?

Gaat het enkel om deze website?

Staat dit project vijandig tegenover "Partijpolitiek"?

Wat zijn de principes van Maakdestad?

Wie zit er achter het initiatief van Maakdestad?

Van waar komt het geld voor dit initiatief?

Categorieën veel gestelde vragen

 

Interessante documenten