Disclaimer

De website Maakdestad.be is een platform voor discussie. Als bezoeker word je de gelegenheid geboden om via film (waarvan jij het copyright in handen hebt) of tekstueel te reageren op de meningen van andere bezoekers. Scherpe en kritische reacties dragen bij aan een opbouwende discussie. Om deze discussie in goede banen te leiden, gelden de volgende spelregels:

1. Elke reactie wordt door de redactie beoordeeld. De redactie heeft het recht om zonder verdere toelichting bijdragen te verwijderen, bewerken of in te korten.

2. Reacties moeten kort en bondig zijn (maximaal 500 tekens), leesbaar en begrijpelijk zijn en inhoudelijk betrekking hebben op het onderwerp van het betreffende artikel.

3. Voor de discussie gelden elementaire fatsoensnormen. Schuttingtaal en scheldwoorden zijn niet toegestaan.

4. Reacties die beledigend of discriminerend zijn, bedreigingen bevatten of oproepen tot haat of geweld zijn verboden en worden verwijderd.

5. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten.

6. Reacties mogen geen auteursrechten overtreden.

7. Reacties mogen geen commerciële boodschappen bevatten.

8. Het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt altijd vastgelegd.

De redactie is niet kinderachtig. Laat je dus niet ontmoedigen door de spelregels. Ze zijn uitsluitend bedoeld om een goede discussie te bevorderen. De redactie gaat zorgvuldig te werk. Mocht je desondanks reacties op de website zien die in strijd zijn met de spelregels of anderszins niet door de beugel kunnen, laat ons dit dan weten via e-mail.

De op deze site geplaatste lezerrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.  

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Antwerpen aan’t woord vzw. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.  

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.